@InProceedings{Powroźnik:2016,
  author  = "P. Powroźnik",
  title       = "Koncepcja elastycznego modelu zarządzania energią w sieciach klasy mikro Smart Grid",
  booktitle   = "Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa; ISBN: 9788378422440",
  address     = "Łagów, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "125--128",
  year        = "2016",
}