@InProceedings{Śliwińska:2015,
  author  = "A. Śliwińska and M. Drab and N. Żurek",
  title       = "Zmiany zawartości substancji humusowych, odczynu oraz właściwości sorpcyjnych w rekultywowanych gruntach powstałych na terenach pokopalnianych",
  booktitle   = "Seminarium Substancje Humusowe w Ekosystemach",
  address     = "Toruń, Polska",
  publisher   = "[b. m.]",
  pages       = "35",
  organization = "Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych; Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu WNoZ UMK",
  year        = "2015",
}