@InProceedings{Jazownik:2015,
  author  = "L. Jazownik",
  title       = "Jak uczyć o tragedii Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej?",
  booktitle   = "Kresy wczoraj, dzisiaj, jutro : Materiały z konferencji zorganizowanej 10 lipca 2015 roku; ISBN: 9788362235803",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Wydawnictwo Muzeum Niepodległości",
  pages       = "89--111",
  editor      = "red. Tadeusz Skoczek",
  year        = "2015",
}