@InProceedings{Dzikuĉ:2016,
  author  = "M. Dzikuĉ and M. Dzikuĉ",
  title       = "Mikroekonomiczne aspekty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce",
  booktitle   = "Ekologia Pogranicza - EP' 16 : XIV miêdzynarodowa konferencja naukowa",
  address     = "Poznañ, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [B. w.]",
  pages       = "1--11",
  year        = "2016",
}