@InProceedings{Dzikuć:2016,
  author  = "M. Dzikuć and M. Dzikuć and M. Siničáková",
  title       = "Sytuacja ekonomiczna ekologicznych gospodarstw rolnych w województwie lubuskim",
  booktitle   = "Ekologia Pogranicza - EP' 16 : XIV międzynarodowa konferencja naukowa",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [B. w.]",
  pages       = "1--12",
  year        = "2016",
}