@InProceedings{Mackiewicz :2016,
  author  = "A. Mackiewicz and G. Sławiński and A. Kaczmarek-Pawelska and R. Będziński",
  title       = "Numerical analysis of effort in cervical spine structures in the acceleration impulse",
  booktitle   = "Techniki Komputerowe w Inżynierii - TKI 2016",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [B. w.]",
  pages       = "1--2",
  year        = "2016",
}