@InProceedings{Dąbrowski:2016,
  author  = "K. Dąbrowski and K. Skrzypek and M. Śliwa",
  title       = "Zarządzanie innowacjami w ramach sieci przedsiębiorstw typu spin-off",
  booktitle   = "Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "34--43",
  year        = "2016",
}