@InProceedings{Sałamaj:2016,
  author  = "M. Sałamaj and P. Bourguois and T. Cholewiński",
  title       = "Niezależny system komunikacyjny do zwiększenia wydajności i efektywności produkcji poprzez usprawnienie współpracy pracowników działu produkcji oraz magazynu w zakładzie produkcyjnym GEDIA Poland Assembly Sp. z o.o.",
  booktitle   = "Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "171--188",
  year        = "2016",
}