@InProceedings{Sałamaj:2016,
  author  = "M. Sałamaj and P. Wabno",
  title       = "Eliminacja strefy detali poglądowych na przykładzie wybranego zakładu produkcyjnego",
  booktitle   = "Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "189--206",
  year        = "2016",
}