@InProceedings{Michalak:2016,
  author  = "P. Michalak",
  title       = "Analiza zagrożenia radiacyjnego na terenach górniczych",
  booktitle   = "Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016. Materiały konferencyjne - jesień : cześć pierwsza; ISBN: 9788365677099",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Poznań, Młodzi Naukowcy",
  pages       = "95",
  year        = "2016",
}