@InProceedings{Dzikuć:2013,
  author  = "M. Dzikuć",
  title       = "Rola rolnictwa ekologicznego w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski",
  booktitle   = "Ekologia Pogranicza - EP' 13 : XI międzynarodowa konferencja naukowa",
  address     = "Gorzów Wlkp. - Przełazy, Polska",
  publisher   = "Gorzów Wlkp., [brak wydawcy]",
  pages       = "1--9",
  year        = "2013",
}