@InProceedings{Dzikuć:2017,
  author  = "M. Dzikuć and M. Dzikuć",
  title       = "Perspektywy rozwoju produkcji rolnej w gospodarstwach ekologicznych",
  booktitle   = "Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 17 : X międzynarodowa konferencja naukowa",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Poznań, --",
  pages       = "1--11",
  year        = "2017",
}