@InProceedings{Malinowski:2017,
  author  = "M. Malinowski and A. Mackiewicz and R. Rudyk and U. Pasławska and A. Noszczyk-Nowak and R. Będziński",
  title       = "Modelowanie numeryczne zwężenia cewki moczowej",
  booktitle   = "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VIII sympozjum; ISBN: 9788394271459",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Oddział Polskiej Akademii Nauk",
  pages       = "55--56",
  year        = "2017",
}