@InProceedings{Dzikuć:2017,
  author  = "M. Dzikuć and M. Dzikuć",
  title       = "Przewidywane kierunki rozwoju rynku produktów ekologicznych w Polsce i w województwie lubuskim",
  booktitle   = "Ekologia Pogranicza - EP' 17 : XV międzynarodowa konferencja naukowa",
  address     = "Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska",
  publisher   = "[B. m.], --",
  pages       = "1--12",
  year        = "2017",
}