@InProceedings{Cichocki:2015,
  author  = "J. Cichocki and M. Stopczyński and A. Bator-Kocoł and W. Grzywiński and M. Ignaczak and K. Ignaszak and R. Jaros and M. Kowalski and M. Łochyński and T. Postawa and M. Warchałowski and A. Węgiel and G. Wojtaszyn",
  title       = "Liczebność nietoperzy zimujących w rezerwacie Nietoperek w roku 2015",
  booktitle   = "XXIV Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna : streszczenia referatów i posterów",
  address     = "Kazimierz Dolny, Polska",
  publisher   = "[B. m.], --",
  pages       = "36",
  year        = "2015",
}