@InProceedings{Barnowska:2017,
  author  = "B. Barnowska and S. Saniuk",
  title       = "Wybrane aspekty funkcjonowania wirtualnych zespołów projektowych",
  booktitle   = "V Warsztaty Naukowe dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji; ISBN: 9788363989569",
  address     = "Podlesice, Polska",
  publisher   = "Częstochowa, Wydaw. Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej",
  volume      = "Seria: Monografie, nr 72",
  pages       = "16--24",
  year        = "2017",
}