@InProceedings{Dzikuć:2018,
  author  = "M. Dzikuć and K. Godzisz and M. Dzikuć",
  title       = "The analysis of the possibilities of reducing low emissions in the towns of the Lubuskie Voivodeship",
  booktitle   = "Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 18 : X międzynarodowa konferencja naukowa",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Poznań, --",
  pages       = "1--11",
  year        = "2018",
}