@InProceedings{Cichocki:2017,
  author  = "W. Cichocki and A. Ważna and J. Cichocki and W. Bogdanowicz",
  title       = "Polskie nazewnictwo ssaków świata",
  booktitle   = "V Konferencja im. prof. dra hab. Leszka Bergera",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy",
  pages       = "20--21",
  year        = "2017",
}