@InProceedings{DzikuŠ:2018,
  author  = "M. DzikuŠ and M. DzikuŠ",
  title       = "The analysis of opportunities to reduce low emissions in the Middle Odra using LCA techniques",
  booktitle   = "Ekologia Pogranicza - EP' 18 : XVI miŕdzynarodowa konferencja naukowa",
  address     = "Gorzˇw Wlkp. - Pozna˝, Polska",
  publisher   = "[B. m.], --",
  pages       = "1--11",
  year        = "2018",
}