@InProceedings{Jurkowska:2008,
  author  = "B. Jurkowska",
  title       = "Znaczenie i uwarunkowania współpracy polsko-niemieckiej w świetle opinii władz samorządowych i mieszkańców województwa lubuskiego",
  booktitle   = "II Lubuskie Forum Samorządu Terytorialnego : konferencja naukowa; ISBN: 9788360792056",
  address     = "Sulechów, Polska",
  publisher   = "Sulechów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie",
  pages       = "261--271",
  year        = "2008",
}