@InProceedings{Powroźnik:2018,
  author  = "P. Powroźnik and W. Miczulski and R. Szulim and K. Piotrowski",
  title       = "Zarządzanie energią przy zastosowaniu algorytmu EMZE",
  booktitle   = "Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa; ISBN: 9788378423284",
  address     = "Łagów, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "127--130",
  year        = "2018",
}