@InProceedings{Śliwa:2018,
  author  = "M. Śliwa and P. Mróz",
  title       = "Pomiar prędkości małych pojazdów",
  booktitle   = "Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa; ISBN: 9788378423284",
  address     = "Łagów, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "147--150",
  year        = "2018",
}