@InProceedings{Wojtasik:2018,
  author  = "A. Wojtasik and J. Tkacz and M. Doligalski and T. Gratkowski",
  title       = "Wybór szkieletów tworzenia aplikacji internetowych dla platformy Java",
  booktitle   = "Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa; ISBN: 9788378423284",
  address     = "Łagów, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "155--158",
  year        = "2018",
}