@InProceedings{Sałamaj:2017,
  author  = "M. Sałamaj and M. Patalas",
  title       = "Alternatywny system pomiarowy do kontroli procesu tłoczenia na gorąco",
  booktitle   = "Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, University of Zielona Góra",
  pages       = "1",
  year        = "2017",
}