@InProceedings{Bartosiak:2017,
  author  = "K. Bartosiak",
  title       = "Pisanie egzystencji. Jean-paula Sartre'a (auto)biografie",
  booktitle   = "Konferencja Naukowa Filozoficzne Aspekty Literatury; ISBN: 9788365272591",
  address     = "Lublin, Polska",
  publisher   = "Lublin",
  pages       = "47",
  year        = "2017",
}