@InProceedings{Bartosiak:2017,
  author  = "K. Bartosiak",
  title       = "Egzystencjalistyczne "niebezpieczne związki": Beauvoir i Sartre'a pojęcie miłości",
  booktitle   = "II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza miłości: przeszłość - teraźniejszość - perspektywy : Abstrakty; ISBN: 9788365272584",
  address     = "Lublin, Polska",
  publisher   = "Lublin",
  pages       = "28",
  year        = "2017",
}