@InProceedings{Bartosiak:2018,
  author  = "K. Bartosiak",
  title       = "Przyszłość miłości: o nową filozofię relacji intymnych",
  booktitle   = "III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza miłości: przeszłość - teraźniejszość - perspektywy : Abstrakty; ISBN: 9788365272812",
  address     = "Lublin, Polska",
  publisher   = "Lublin",
  pages       = "58",
  year        = "2018",
}