@InProceedings{Rektor:2018,
  author  = "K. Rektor and P. Kamiński and M. Lorek and M. Kasprzak and L. Jerzak",
  title       = "Hodowle komórek macierzystych dla potrzeb transplantacji",
  booktitle   = "Biotechnologia niejedno ma imię : 1 ogólnopolska konferencja",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "[B. m.], --",
  pages       = "19",
  year        = "2018",
}