@InProceedings{Kostyszak:2018,
  author  = "J. Kostyszak",
  title       = "Konstruktywizm jako metodologia badan współczesności",
  booktitle   = "Gospodarka światowa - wolny handel czy protekcjonizm : IV międzynarodowa konferencja naukowa; ISBN: 9788387193638",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
  pages       = "21",
  year        = "2018",
}