@InProceedings{Hes:2018,
  author  = "B. Hes and E. Nowacka-Chiari",
  title       = "Analiza składu ciała zawodników skoków na trampolinie w kategorii juniora młodszego",
  booktitle   = "XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku : streszczenia",
  address     = "Szczecin - Małkocin, Polska",
  publisher   = "Szczecin, Uniwersytet Szczeciński",
  pages       = "24--25",
  year        = "2018",
  note        = "[abstrakt]",
}