@InProceedings{Kaczmarek-Pawelska:2018,
  author  = "A. Kaczmarek-Pawelska and A. Mackiewicz and R. Będziński",
  title       = "Hydrożele w medycynie regeneracyjnej",
  booktitle   = "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : IX sympozjum; ISBN: 9788394271480",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Oddział Polskiej Akademii Nauk",
  pages       = "30--31",
  year        = "2018",
}