@InProceedings{Malinowski:2018,
  author  = "M. Malinowski and R. Rudyk and A. Kaczmarek-Pawelska and A. Mackiewicz and A. Noszczyk-Nowak and J. Madej and J. Skonieczna and M. Michałek and U. Pasławska and R. Będziński",
  title       = "Charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa cewki moczowej w stanie zapalnym królika nowozelandzkiego",
  booktitle   = "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : IX sympozjum; ISBN: 9788394271480",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Oddział Polskiej Akademii Nauk",
  pages       = "56--58",
  year        = "2018",
}