@InProceedings{Bonikowska:2019,
  author  = "I. Bonikowska and J. Jasik-Pyzdrowska",
  title       = "Wczesne wykrywanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej- prediabetes",
  booktitle   = "VI Konferencja naukowo -szkoleniowa. Badania w pielęgniarstwie i położnictwie; ISBN: 9788364358593",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "Wrocław",
  pages       = "30--31",
  year        = "2019",
}