@InProceedings{Dzikuć:2019,
  author  = "M. Dzikuć and K. Godzisz and M. Dzikuć",
  title       = "The problem of low emission in ecological safety strategies",
  booktitle   = "Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 19 : XII międzynarodowa konferencja naukowa",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Poznań, --",
  pages       = "1--12",
  year        = "2019",
}