@InProceedings{Nowacka-Chiari:2017,
  author  = "E. Nowacka-Chiari and R. Asienkiewicz and G. Biczysko and E. Skorupka",
  title       = "Skład ciała seniorek z odnotowaną sarkopenią",
  booktitle   = "Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku : XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa",
  address     = "Szczecin - Małkocin, Polska",
  publisher   = "Szczecin",
  pages       = "46",
  year        = "2017",
  note        = "[abstrakt]",
}