@InProceedings{Nowacka-Chiari:2018,
  author  = "E. Nowacka-Chiari and R. Asienkiewicz and G. Biczysko and E. Skorupka",
  title       = "Sprawność fizyczna seniorów z województwa lubuskiego",
  booktitle   = "XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku : streszczenia",
  address     = "Szczecin - Małkocin, Polska",
  publisher   = "Szczecin, Uniwersytet Szczeciński",
  pages       = "65",
  year        = "2018",
  note        = "[abstrakt]",
}