@InProceedings{Asienkiewicz:2016,
  author  = "R. Asienkiewicz and G. Biczysko and E. Nowacka-Chiari and E. Skorupka",
  title       = "Dymorfizm cech morfofunkcjonalnych seniorów",
  booktitle   = "Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku : XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych",
  address     = "Szczecin - Małkocin, Polska",
  publisher   = "Szczecin",
  pages       = "6--7",
  year        = "2016",
  note        = "[abstrakt]",
}