@InProceedings{Kurowiak:2019,
  author  = "J. Kurowiak and A. Kaczmarek-Pawelska and A. Mackiewicz and R. Będziński",
  title       = "Resorpcja hydrożeli na bazie alginianu sodu w sztucznym moczu",
  booktitle   = "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : X sympozjum",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Oddział Polskiej Akademii Nauk",
  pages       = "1",
  year        = "2019",
  note        = "[prezentacja ustna]",
}