@InProceedings{Andruszkiewicz:2019,
  author  = "F. Andruszkiewicz and A. Jędrzejewska and A. Mackiewicz ",
  title       = "Wykorzystanie materiałów kompozytowych oraz techniki wytwarzania metodą druku 3D w opracowaniu zewnętrznej protezy kończyny przedniej dla psa po traumatologicznej resekcji",
  booktitle   = "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : X sympozjum",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Oddział Polskiej Akademii Nauk",
  pages       = "1",
  year        = "2019",
  note        = "[poster]",
}