@InProceedings{DzikuŠ:2019,
  author  = "M. DzikuŠ and K. Godzisz and M. DzikuŠ",
  title       = "The policy of sustainable development in the strategic documents of Poland and the European Union",
  booktitle   = "Ekologia Pogranicza - EP' 19 : XVII miŕdzynarodowa konferencja naukowa",
  address     = "Gorzˇw Wlkp. - Pozna˝, Polska",
  publisher   = "[B. m.], --",
  pages       = "1--11",
  year        = "2019",
}