@InProceedings{Adamczyk:2019,
  author  = "J. Adamczyk and M. Gulba and M. Sąsiadek and W. Babirecki and M. Śliwa",
  title       = "Gospodarowanie odpadami gumowymi",
  booktitle   = "Ochrona człowieka w środowisku pracy. Obsługiwanie maszyn i urządzeń. Zintegrowane systemy zarządzania : jakość-środowisko-bezpieczeństwo-technologia : XVIII/XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Szczecin-Ystad-Kopenhaga-Malmö-Lund-Ystad-Szczecin, Polska",
  publisher   = "[B. m.], --",
  pages       = "1--14",
  year        = "2019",
}