@InProceedings{Eljasz:2020,
  author  = "D. Eljasz and W. Miczulski and P. Powro¼nik and £. Sobolewski and R. Szulim",
  title       = "Koncepcja systemu pomiarowego do diagnozowania dzieci z rozwojowym zaburzeniem koordynacji",
  booktitle   = "Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemy¶le - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa; ISBN: 9788395771606",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki",
  pages       = "21--24",
  year        = "2020",
}