@InProceedings{Koropiecki:2020,
  author  = "I. Koropiecki and P. Powroźnik and K. Piotrowski",
  title       = "Intelligent and interactive household simulation for energy management algorithm's evaluation",
  booktitle   = "Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa; ISBN: 9788395771606",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki",
  pages       = "33--36",
  year        = "2020",
}