@InProceedings{Lasota:2020,
  author  = "A. Lasota",
  title       = "Aspekty prawne i praktyczne wyznaczania stref bezpiecznych w sieciach bezprzewodowych",
  booktitle   = "Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa; ISBN: 9788395771606",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki",
  pages       = "53--56",
  year        = "2020",
}