@InProceedings{Michta:2020,
  author  = "E. Michta and K. Piotrowski and P. Powroźnik and R. Rybski and R. Szulim and U. Kołodziejczyk and J. Kostecki",
  title       = "Flood embankments monitoring system",
  booktitle   = "Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa; ISBN: 9788395771606",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki",
  pages       = "65--68",
  year        = "2020",
}