@InProceedings{Mróz:2020,
  author  = "P. Mróz and D. Kujawa",
  title       = "System pomiarowo-sterujący do sterowania modelem ciężarówki z rozpoznawaniem obrazu z kamery",
  booktitle   = "Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa; ISBN: 9788395771606",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki",
  pages       = "69--72",
  year        = "2020",
}