@InProceedings{Piotrowski:2020,
  author  = "K. Piotrowski and I. Koropiecki and P. Zielony and P. Powroźnik and R. Szulim",
  title       = "Mobile application to support maintenance of wireless sensor networks",
  booktitle   = "Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa; ISBN: 9788395771606",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki",
  pages       = "81--84",
  year        = "2020",
}