@InProceedings{Kurowiak:2020,
  author  = "J. Kurowiak and A. Mackiewicz and T. Klekiel and R. Będziński",
  title       = "Alginian sodu jako biomateriał stosowany w leczeniu zwężenia cewki moczowej",
  booktitle   = "Ogólnopolska Konferencja Naukowa BIOPOLIMERY : źródło nowych materiałów",
  address     = "Lublin, Polska",
  publisher   = "[B. m.], --",
  pages       = "16--17",
  year        = "2020",
}