@InProceedings{Mrugalski:1999,
  author  = "M. Mrugalski",
  title       = "Programowanie ewolucyjne w zadaniu identyfikacji neuronowego modelu nieliniowego obiektu dynamicznego",
  booktitle   = "Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : II Krajowa Konferencja",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej",
  pages       = "729--734",
  organization = "Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej",
  year        = "1999",
}