@InProceedings{Mróz:1998,
  author  = "P. Mróz",
  title       = "Sposób skrócenia czasu sprawdzania dokładności mikroprocesorowych urządzeń kontrolno-pomiarowych",
  booktitle   = "XXX Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - XXX MKM; ISBN: 8387423866",
  address     = "Międzyzdroje, Polska",
  publisher   = "Szczecin, Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej",
  pages       = "383--388",
  organization = "Politechnika Szczecińska - Wydział Elektryczny, Instytut Automatyki Przemysłowej, Zakład Metrologii",
  year        = "1998",
}